Jednotka povolána k požáru RD - Rozsíčka. Na místě již zasahují jednotky z II. stupně požárního poplachu. Jednotka určena k hašení půdního prostoru a doplňování vody. Vytvořeno útočné vedení C po nastavovacím žebříku na střechu domu. Zahájeno hašení v dýchací technice. Doplňování vody z CAS 24 a CAS 32. Poté obě cisterny jely pro vodu na čerpací stanoviště. Po zahašení plamenného hoření se započalo s rozřezáváním vazby domu a shazování na zem. Poté důkladné prolití celého požářiště a proveden závěrečný průzkum. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:53, návrat: 21:11
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Musil Michal, Stria Martin, Sedlák Josef, Toman Petr
Záloha na zbrojnici: Halata Zbyněk, Kejík Václav, Jakeš Roman ml., Konůpka Antonín
Jednotky: HS Kunštát, JSDH Olešnice, HS Boskovice, JSDH Rozsíčka, JSDH Kunštát, JSDH Letovice, HS Blansko, JSDH Lysice, JSDH Bystré, JSDH Trpín
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil