Jednotka vyslána na záchranu osoby pomocí AED – Letovice. Průzkumem na místě zjištěno, že osoba je zhroucená na WC v bezvědomí a nedýchá. Z důvodu stísněného prostoru jsme postiženého vyprostili z WC na chodbu a ihned zahájili resuscitaci. Nasazeno AED a kyslíková terapie. Po příjezdu ZZS jednotka stále asistovala u resuscitace. Během oživovacích pokusů byl u pacienta obnoven krevní oběh a jednotka pomohla pacienta transportovat do vozidla ZZS. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 11:30, návrat: 12:19
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Škrabal Karel, Konůpka Antonín, Heger Přemysl, Loukota Roman, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
2011, Martin Dokoupil